Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

[2018] Đề thi và gợi ý đáp án môn tiếng Anh THPT quốc gia 2018

Dưới đây là trọn bộ đề thi và gợi ý đáp án môn tiếng Anh THPT quốc gia 2018 từ HOCMAI, mời các bạn cùng theo dõi.

(Đợi cập nhật…)

Gợi ý đáp án

Mã đề
Câu hỏi 406 407 404 408 409
1 B C B A B
2 D D C B A
3 D C D A A
4 B A C C A
5 C A A C C
6 D C D D C
7 A B C D D
8 C B D D B
9 D D A C C
10 B A B A B
11 C B B D B
12 D C D D C
13 D D D D D
14 C B C A A
15 C D B B D
16 D A A B D
17 C B D A B
18 A A D D B
19 A C B C A
20 A B D A A
21 B A A C C
22 B A D C A
23 B C B C D
24 B C D B D
25 B A B A B
26 A B B C A
27 B A D D C
28 B C D A B
29 B B B B C
30 D D A B B
31 C B B D A
32 A A A D A
33 B C D C A
34 A B B B D
35 B D B B B
36 D C A A C
37 C C A A A
38 A C C C D
39 A D C D C
40 D C B A B
41 D C A A D
42 C D A B C
43 A D B C C
44 A D B D C
45 D B B C B
46 A A C B A
47 B A C D A
48 A D C D D
49 C D B B D
50 C C C B D

 

Đề thi tiếng Anh THPTQG 2018

Mã đề 406

Mã đề 407

Mã đề 404

Tin tức mới nhất