Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Các trường công an công bố điểm sàn năm 2020

Năm 2020, điểm sàn xét tuyển các trường trong khối ngành công an phải đạt từ 17,5 điểm trờ lên, trừ ngành Y gửi  đào tạo có điểm sàn từ 22 điểm.

Điểm chuẩn của các trường công an - Giáo dục Việt Nam

Xem thêm: 18 trường quân đội công bố điểm sàn xét tuyển 2020

1, Học viên Cảnh sát nhân dân công bố mức điểm sàn với nhóm ngành Nghiệp vụ Cảnh sát tuyển sinh các tỉnh phía Bắc và phía Nam (trừ địa bàn Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ) từ 17,75 điểm trở lên; các tỉnh phía Bắc và phía Nam (trừ địa bàn Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ) gửi đào tạo tuyển sinh đại học ngành Y phải đảm bảo chất lượng đầu vào từ 22 điểm trở lên.

Ngoài ra, trường còn yêu cầu thí sinh phải có điểm mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 5 điểm trở lên.

Thí sinh tham khảo điểm chuẩn Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2019 tại đây

2, Học viên  An ninh nhân dân công bố mức điểm sàn năm 2020 là từ 17,75 điểm trở lên tùy theo từng ngành như sau:

Nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh dự tuyển theo tổ hợp A1, C3, D1 và ngành An toàn thông tin dự tuyển theo tổ hợp A00, A01 có điểm xét tuyển từ 17,75 điểm trở lên.

Ngành Y khoa (gửi đào tạo đại học ngành Y) sử dụng tổ hợp B0 điểm sàn là 22 điểm. Ngoài ra mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 5 điểm trở lên, chưa nhân hệ số.

Trường tuyển 508 chỉ tiêu nam và 57 chỉ tiêu nữ vào nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh và 15 chỉ tiêu nam gửi đào tạo đại học ngành Y.

Thí sinh tham khảo điểm chuẩn Học viện An ninh nhân dân năm 2017 tại đây, năm 2018 tại đây, năm 2019 tại đây.

3, Đại học An ninh nhân dân lấy điểm sàn 17,75 điểm đối với thí sinh vào ngành Nghiệp vụ An ninh theo tổ hợp A1, C3, D1; điểm sàn từ 22 điểm với thí sinh dự tuyển để gửi đào tạo tại Học viện Quân y cần có điểm theo tổ hợp xét tuyển B0 (mỗi môn trong tổ hợp đạt tối thiểu 5 điểm).

Tiêu chí của trường năm nay là 238 nam, 27 nữ ngành Nghiệp vụ An ninh, gửi đào tạo đại học ngành Y theo chỉ tiêu Bộ Công an với chỉ tiêu 10 nam.

4, Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân công bố điểm sàn từ 17,75 điểm (bao gồm điểm ưu tiên) với mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 5 điểm.

Năm 2020, với nhóm ngành Kỹ thuật Công an Nhân dân (gồm Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện tử – viễn thông) của phía Bắc và phía Nam đều tuyển sinh 23 nam, 2 nữ.

5, Học viện Chính trị Công an nhân dân cũng với điểm sàn 17,75 điểm, mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 5 điểm.

Với nhóm ngành xây dựng lực lượng Công an Nhân dân, tuyển sinh 21 nam, 4 nữ tại mỗi phía (Bắc và Nam).

Đại học Phòng cháy Chữa cháy, Đại học Cảnh sát Nhân dân chưa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

(Nguồn: Tổng hợp)