Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Cách tính điểm xét tuyển vào ĐH Bách KHoa Hà Nội năm 2021

Năm 2021,thí sinh đăng kí vào trường ĐH Bách KHoa Hà Nội có thể sử dụng điểm của bài kiểm tra tư duy do trường tổ chức hoặc điểm bài thi tốt nghiệp THPT để tham gia xét tuyển.

Với mỗi tổ hợp, điểm xét tuyển có những cách tính khác nhau. Điểm xét tuyển được làm tròn đến 2 chữ số  sau dấu thập phân. Công thức tính điểm xét tuyển năm 2021 như sau:

1, Thí sinh xét tuyển bằng kết quả bài kiểm tra tư duy, sử dụng một trong các tổ hợp BK1 (Toán – Đọc hiểu – Lý, Hóa), BK2 (Toán – Đọc hiểu – Hóa, Sinh), BK3 (Toán – Đọc hiểu, Tiếng Anh), tổng điểm tính theo thang điểm 30.

Phần Toán làm trong 90 phút (gồm 2 bài tự luận và 25 câu trắc nghiệm), chiếm 15 điểm; Phần Đọc hiểu làm trong 30 phút (gồm 3 bài đọc), chiếm 5 điểm; Phần Tự chọn làm trong  60 phút, trong đó, Tự chọn Lý – Hóa hoặc Hóa – Sinh mỗi môn 15 câu trắc nghiệm; Tự chọn Tiếng Anh gồm 50 – 60 câu trắc nghiệm, chiếm 10 điểm.

Điểm xét tuyển = [(Phần Toán + Phần Đọc hiểu + Phần Tự chọn)] + Điểm ưu tiên (Khu vực/Đối tượng)

2, Thí sinh xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT sử dụng tổ hợp xét tuyển không có môn chính:

Điểm xét tuyển = [(Môn 1 + Môn 2 + Môn 3)] + Điểm ưu tiên (Khu vực / Đối tượng)

3, Thí sinh xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT sử dụng tổ hợp xét tuyển môn chính:

Điểm xét tuyển = [(Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 + Môn chính) x 3/4] + Điểm ưu tiên (Khu vực / Đối tượng)

Năm 2021, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội dành 30 – 40% tổng chỉ tiêu xét tuyển cho phương thức xét tuyển bằng điểm bài kiểm  tra tư duy và 50-60% tổng chỉ tiêu xét tuyển (dự kiến khoảng 7.420 chỉ tiêu) cho phương thức xét tuyển bằng điểm thi kỳ thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh có thể sử dụng cả hai phương thức xét tuyển trên để tham gia xét tuyển vào trường.

(Nguồn: Tổng hợp)