Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Danh sách tất cả các trường công bố điểm chuẩn phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2021

Sau khi tiến hành lọc ảo, các trường đại học sẽ tiến hành công bố điểm chuẩn phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Dưới đây là danh sách các trường đã công bố điểm (cập nhật gần nhất ngày 16/9/2021):

Ảnh minh họa

Updating…

STT Tên trường Điểm chuẩn Link điểm chuẩn
1 Đại học Nông Lâm Bắc Giang TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-nong-lam-bac-giang
2 Đại học Đông Á TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-dong-a
3 Đại học Đông Đô TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-dong-do
4 Đại học Nha Trang TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-nha-trang
5 Phan Châu Trinh TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-phan-chau-trinh
6 Đại học Phú Xuân TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-dan-lap-phu-xuan/
7 Đại học Công nghiệp Việt – Hung TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-cong-nghiep-viet-hung/
8 Đại học Thành Đô TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-thanh-do/
9 Đại học Thành Đông TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-thanh-dong
10 Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/hoc-vien-canh-sat-nhan-dan
11 Học viện An ninh Nhân dân TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/hoc-vien-an-ninh-nhan-dan
12 ĐH Công nghệ TP.HCM TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-cong-nghe-tphcm/
13 Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-kinh-te-tai-chinh-tphcm
14 Đại học Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-cong-nghe-thong-tin-dai-hoc-quoc-gia-tphcm/
15 Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-cong-nghiep-thuc-pham-tp-hcm/
16 Đại học Ngoại thương (phía Bắc)
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-ngoai-thuong-co-so-phia-bac
17 Đại học Ngoại thương ( phía nam) https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-ngoai-thuong-phia-nam/
18 Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-ba-ria-vung-tau/
19 ĐH Sư phạm Hà Nội TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-su-pham-ha-noi
20 Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-kinh-te-quoc-dan
21 Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-ky-thuat-y-te-hai-duong
22 Học viện Ngân hàng TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/hoc-vien-ngan-hang
23 Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-su-pham-ky-thuat-tphcm/
25 Đại học Sư phạm Hà Nội TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-su-pham-ha-noi
26 Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-y-duoc-dai-hoc-thai-nguyen
27 Đại học Thương Mại TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-thuong-mai/
28 Đại học Y Dược – Đại học Huế TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-y-duoc-dai-hoc-hue
29 Học viện Ngoại giao TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/hoc-vien-ngoai-giao
30 Đại học Luật TP HCM TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-luat-tphcm/
31 Đại học Luật – Đại Học Huế TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-luat-dai-hoc-hue
32 Đại học Bách Khoa Hà Nội TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-bach-khoa-ha-noi
33 Đại học ĐH Khoa học Tự nhiên TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-khoa-hoc-tu-nhien-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi/
34 Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-y-khoa-pham-ngoc-thach
35 Đại học Xây dựng TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-xay-dung-ha-noi
36 Đại học Ngân hàng TPHCM TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-ngan-hang-tphcm
37 Đại học Dược Hà Nội TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-duoc-ha-noi
38 Đại học Sư Phạm Hà Nội 2 TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-su-pham-ha-noi-2/
39 Đại học Công nghệ – ĐH Quốc gia Hà Nội TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-con%20g-nghe-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi
40 Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi
41 Đại học Y dược – ĐH Quốc Gia HN TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-y-duoc-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi
42 ĐH Giáo dục – ĐH Quốc Gia HN TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-giao-duc-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi/
43 ĐH VIệt Nhật – ĐH Quốc Gia HN TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-viet-nhat-dh-quoc-gia-ha-noi
44 Khoa luật – ĐH Quốc gia Hà Nội TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/khoa-luat-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi
45 Đại học Kinh tế TP HCM TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-kinh-te-tphcm/
46 ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-khoa-hoc-tu-nhien-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi/
47 Đại Y Dược Hải Phòng TN THPT
48 Khoa quản trị kinh doanh – ĐH Quốc gia Hà Nội TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/khoa-quan-tri-kinh-doanh-dh-quoc-gia-ha-noi
49 Khoa quốc tế – ĐH Quốc gia Hà Nội TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/khoa-quoc-te-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi/
50 Khoa các khoa học liên ngành – ĐH Quốc gia Hà Nội TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/khoa-cac-khoa-hoc-lien-nganh-dh-quoc-gia-ha-noi/
51 Viện Đại Học Mở Hà Nội TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/vien-dai-hoc-mo-ha-noi/
52 ĐH Kinh tế – ĐH Quốc gia Hà Nội TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-kinh-te-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi/
53 Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi
54 Đại Học Kỹ Thuật – Hậu Cần Công An Nhân Dân (Phía Nam) TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-ky-thuat-hau-can-cong-an-nhan-dan-phia-nam
55 Đại Học Kỹ Thuật – Hậu Cần Công An Nhân Dân (Phía Bắc) TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-ky-thuat-hau-can-cong-an-nhan-dan-phia-bac
56 Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/hoc-vien-chinh-tri-cong-an-nhan-dan
57 Đại Học An Ninh Nhân Dân TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-an-ninh-nhan-dan/
58 Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy (phía Nam) TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-phong-chay-chua-chay-phia-nam/
59 Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-canh-sat-nhan-dan/
60 Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy (phía Bắc) TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-phong-chay-chua-chay-phia-bac/
61 Đại học Hoa Sen TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-hoa-sen/
62 Đại học Bách khoa TP HCM TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-bach-khoa-dai-hoc-quoc-gia-tphcm
63 Học viện quốc tế TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/hoc-vien-quoc-te/
64 Học viện Tài chính TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/hoc-vien-tai-chinh
65 Đại Học An Giang TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-an-giang/
66 Học Viện Hàng Không Việt Nam TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/hoc-vien-hang-khong-viet-nam/
67 Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-nong-lam-dai-hoc-hue
68 Đại Học Nghệ Thuật – Đại Học Huế TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-nghe-thuat-dai-hoc-hue/
69 Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-kinh-te-luat-dai-hoc-quoc-gia-tphcm
70 Đại Học Nội Vụ TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-noi-vu/
71 Đại học Luật-Đại học Huế TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-luat-dai-hoc-hue/
72 Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
73 Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-kinh-te-dai-hoc-hue/
74 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-su-pham-dai-hoc-hue/
75 Đại học Tài chính – Marketing TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-tai-chinh-marketing
76 Đại học Sư Phạm TPHCM TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-su-pham-tphcm
77 Đại học Luật Hà Nội TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-luat-ha-noi
78 ĐH Công nghiệp Hà Nội TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-cong-nghiep-ha-noi
79 Đại học Công Đoàn TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-cong-doan
80 Khoa Giáo Dục Thể Chất – Đại Học Huế TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/khoa-giao-duc-the-chat-dai-hoc-hue/
81 Đại Học Văn Hóa Hà Nội TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-van-hoa-ha-noi
82 Học viện Quân Y TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/hoc-vien-quan-y-he-quan-su
83 Khoa y được ĐH Đà Nẵng TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/khoa-y-duoc-dai-hoc-da-nang
84 ĐH Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-bach-khoa-dai-hoc-da-nang
85 Đại học Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-da-nang/
86 Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh – Đh Đà nẵng TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/vien-nghien-cuu-va-dao-tao-viet-anh-dai-hoc-da-nang
87 Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại KonTum TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/phan-hieu-dai-hoc-da-nang-tai-kon-tum
88 ĐH CNTT và TT Việt Hàn TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-cong-nghe-thong-tin-va-truyen-thong-viet-han-dai-hoc-da-nang/
89 Đại học Kinh tế – Đại học Đà nẵng TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-kinh-te-dai-hoc-da-nang
90 ĐH Sư phạm kỹ thuật – ĐH ĐN TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-su-pham-ky-thuat-dai-hoc-da-nang/
91 Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/phan-hieu-dai-hoc-hue-tai-quang-tri
92 Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/khoa-ky-thuat-va-cong-nghe-dai-hoc-hue/
93 Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-khoa-hoc-dai-hoc-hue/
94 Đại Học Y Dược – Đại Học Huế TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-y-duoc-dai-hoc-hue/
95 Khoa Du Lịch – Đại Học Huế TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/khoa-du-lich-dai-hoc-hue/
96 Khoa Quốc tế – Đại học Huế TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/khoa-quoc-te-dai-hoc-hue/
97 Đại học Y Hà Nội TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-y-ha-noi
98 Đại học SP – ĐH ĐN TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-su-pham-dai-hoc-da-nang
99 Đại Học Hà Nội TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-ha-noi/
100 Đại Học Y Dược TPHCM TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-y-duoc-tphcm
101 Đại Học Điện Lực TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-dien-luc
102 Đại Học Mỏ Địa Chất TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-mo-dia-chat
103 Đại Học Y Dược Thái Bình TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-y-duoc-thai-binh/
104 Đại Học Dân Lập Văn Lang TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-dan-lap-van-lang/
105 Đại Học Mở TPHCM TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-mo-tphcm
106 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/hoc-vien-bao-chi-tuyen-truyen
107 Đại Học Hồng Đức TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-hong-duc/
108 Đại học Công nghệ Giao thông vận tải TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-cong-nghe-giao-thong-van-tai/
109 Đại Học Gia Định TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-gia-dinh
110 Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Phía Bắc) TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/hoc-vien-cong-nghe-buu-chinh-vien-thong-phia-bac
111 Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Nam) TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/hoc-vien-cong-nghe-buu-chinh-vien-thong-phia-nam
112 Đại Học Điều Dưỡng Nam Định TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-dieu-duong-nam-dinh/
113 Đại Học Văn Hiến TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-van-hien/
114 Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/hoc-vien-nong-nghiep-viet-nam
115 Đại học Sài Gòn TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-sai-gon
116 Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-ngoai-ngu-tin-hoc-tphcm/
117 Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 1) TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-thuy-loi-co-so-1
118 Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-khoa-hoc-va-cong-nghe-ha-noi/
119 Đại Học Vinh TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-vinh/
120 Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự – Hệ Quân sự TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/hoc-vien-ki-thuat-quan-su-he-quan-su/
121 Học Viện Hậu Cần – Hệ Quân sự TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/hoc-vien-hau-can-he-quan-su
122 Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự – Hệ Quân sự TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/hoc-vien-hai-quan
123 Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 – Đại học Trần Quốc Tuấn TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/truong-si-quan-luc-quan-1-dai-hoc-tran-quoc-tuan
124 Trường Sĩ Quan Pháo Binh TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/truong-si-quan-phao-binh
125 Trường Sĩ Quan Công Binh – Hệ Quân sự – Đại học Ngô Quyền TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/truong-si-quan-cong-binh-he-quan-su-dai-hoc-ngo-quyen
126 Trường Sĩ Quan Thông Tin – Hệ Quân sự – Đại Học Thông Tin Liên Lạc TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/truong-si-quan-thong-tin-he-dan-su-dai-hoc-thong-tin-lien-lac
127 Trường Sĩ Quan Tăng – Thiết Giáp TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/truong-si-quan-tang-thiet-giap
128 Trường Sĩ Quan Phòng Hóa TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/truong-si-quan-phong-hoa
129 Trường Sĩ Quan Không Quân – Hệ Đại học TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/truong-si-quan-khong-quan-he-dai-hoc
130 Trường Sĩ Quan Đặc Công TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/truong-si-quan-dac-cong
131 Trường Sĩ Quan Chính Trị – Đại Học Chính Trị TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/truong-si-quan-chinh-tri-dai-hoc-chinh-tri
132 Học Viện Biên Phòng TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/hoc-vien-bien-phong
133 Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 – Đại học Nguyễn Huệ TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/truong-si-quan-luc-quan-2-dai-hoc-nguyen-hue
134 Học Viện Phòng Không – Không Quân TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/hoc-vien-phong-khong-khong-quan
135 Học Viện Khoa Học Quân Sự – Hệ Quân sự TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/hoc-vien-khoa-hoc-quan-su-he-quan-su
136 Đại Học Nguyễn Tất Thành TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-nguyen-tat-thanh/
137 Đại Học Cần Thơ TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-can-tho/
138 Đại Học Kiến Trúc Hà Nội TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-kien-truc-ha-noi
139 Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-khoa-hoc-dai-hoc-thai-nguyen
140 Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-khoa-hoc-tu-nhien-dai-hoc-quoc-gia-tphcm/
141 Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-quoc-te-hong-bang/
142 Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-kinh-doanh-va-cong-nghe-ha-noi
143 Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-cong-nghiep-quang-ninh/
144 Đại học Thủ Dầu Một TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-thu-dau-mot/
145 Đại Học Thăng Long TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-thang-long
146 Đại học Khánh Hòa TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-khanh-hoa/
147 Đại học Khoa học Xã Hội và Nhân Văn – Đại học Quốc gia TPHCM TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-dai-hoc-quoc-gia-tphcm
148 Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-giao-thong-van-tai-tphcm
149 Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-ky-thuat-y-duoc-da-nang
150 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-su-pham-dai-hoc-thai-nguyen
151 Đại học Thủ đô TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-thu-do-ha-noi