Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Đáp án 24 mã đề thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục công dân năm 2021 (chính thức)

Sáng ngày 15/7/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố đáp án chính thức môn thi tốt nghiệp THPT 2021. Dưới đây là đáp án môn Giáo dục công dân:

Xem thêm: Đáp án gợi ý đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tất cả các môn

1. Đáp án

Tin tức mới nhất