Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Đáp án 24 mã đề thi tốt nghiệp THPT môn Sinh học năm 2021 (chính thức)

Sáng ngày 15/7/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố đáp án chính thức môn thi tốt nghiệp THPT 2021. Dưới đây là đáp án môn Sinh học:

Xem thêm: Đáp án gợi ý đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tất cả các môn

1. Đề

Mã đề 208 Mã đề 203 Mã đề 220 Mã đề 215 Mã đề 202
Mã đề 213 Mã đề 222 Mã đề 216 Mã đề 206 Mã đề 201

2. Đáp án