Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Đáp án 24 mã đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2021 chính thức

Sáng ngày 15/7/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố đáp án chính thức môn thi tốt nghiệp THPT 2021. Dưới đây là đáp án môn Tiếng Anh:

Xem thêm: Đáp án gợi ý đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tất cả các môn

1. Đề 

Đề 420 Đề 409 Đề 406 Đề 417
Đề 424 Đề 407 Đề 405

2. Đáp án chính thức