Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Đáp án môn Vật lí thi tốt nghiệp THPT 2020 (đợt 2)

Sáng ngày 4/9/2020, các thí sinh đã hoàn thành bài thi môn Vật lí trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2. Dưới đây đề môn Vật lí.

  1. Đề

2. Đáp án:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B D B A C A B D C A B A D C B A B C C C
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
B C A B C D B C D D C B A A D A D C A D