Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Đề và hướng dẫn giải bài kiểm tra tư duy ĐH Bách Khoa HN

Chiều ngày 15/8, ĐH Bách Khoa HN đã diễn ra kỳ thi riêng, thí sinh làm bài kiểm tra tư duy trong thời gian 120 phút. Dưới đây là đề và đáp án:

  1. Đề 102
  2. Đề 101
  3. Hướng dẫn giải mã đề 102 (F5 để cập nhật đáp án mới nhất):

Hướng dẫn giải bài tự luận từ giáo viên HOCMAI:

(Nguồn: ĐH Bách Khoa HN)