Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

ĐH Ngân hàng TP.HCM dành tới 80% chỉ tiêu xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 2021

Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM vừa công bố Đề án tuyển sinh đại học năm 2021. Điểm đặc biệt là trường dành tới 80% chỉ tiêu để xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Trường tuyển 3.280 chỉ tiêu cho 7 ngành đào tạo gồm: Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng; Kế toán; Hệ thống thông tin quản lý, Kinh tế quốc tế, Luật kinh tế và Ngôn ngữ Anh. Trong đó chương trình đại trà tuyển 2.165 chỉ tiêu, chương trình chất lượng cao tuyển 950 chỉ tiêu, chương trình chính quy quốc tế song bằng 165 chỉ tiêu và chương trình liên kết quốc tế 235 chỉ tiêu.

Về phương thức tuyển sinh, trường vẫn sẽ dữ ổn định như năm 2020, gồm:

+ Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm gần 80%: áp dụng cho chương trình đại trà 1.925 chỉ tiêu; chương trình chất lượng cao 570 chỉ tiêu; chương trình quốc tế song bằng 80 chỉ tiêu.

+ Xét tuyển bằng kết quả học bạ chiếm khoảng 12% chỉ tiêu.

+ Xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM chiếm khoảng 8% chỉ tiêu.

Đối với chương trình liên kết quốc tế, nhà trường sẽ xét tuyển bằng phương thức phỏng vấn kết hợp xét kết quả học tập THPT.

Năm 2021, ĐH Ngân hàng sẽ mở thêm 3 nguyên ngành mới gồm: Công nghệ tài chính (Fintech – Tài chính ngân hàng); Quản trị Logistic và chuỗi cung ứng (thuộc ngành Quản trị kinh doanh); Khoa học dữ liệu trong kinh doanh (thuộc ngành Hệ thống thông tin quản lý). Chi tiết chỉ tiêu như sau:

STT
Chương trình, ngành đào tạo
Mã ngành
Tổ hợp xét tuyển
Chỉ tiêu
Kết quả thi tốt nghiệp THPT UTXT & Học bạ ĐGNL
I Chương trình chất lượng cao
1 Tài chính – Ngân hàng
7340001
A00, A01, D01, D07
570
290
90
2 Kế toán
3 Quản trị kinh doanh
II Chương trình chính quy quốc tế song bằng
1 Quản trị kinh doanh 7340002 A00, A01, D01, D07 80 85
2 Bảo hiểm – Tài chính – Ngân hàng
III Đại học chính quy quy chuẩn
1 Tài chính – Ngân hàng:
Chuyên ngành Tài chính
– Chuyên ngành Ngân hàng
– Chuyên ngành Công nghệ tài chính (Fintech)
7430201 A00, A01, D01, D07 685 60
2 Ngành Quản trị kinh doanh:
– Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
– Chuyên ngành Digital Marketing
Chuyên ngành Quản trị logistic và chuỗi cung ứng
7340101 A00, A01, D01, D07 260 30
3 Ngành Kế toán:
Chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán
7340301 A00, A01, D01, D07 210 30
4 Ngành Kinh tế quốc tế 7310106 A00, A01, D01, D07 210 30
5 Ngành Luật kinh tế 7380107 A00, A01, D01, D07 150 30
6 Hệ thống thông tin quản lý:
– Chuyên ngành Quản trị thương mại điện tử
– Chuyên ngành Hệ thống thông tin kinh doanh và chuyển đổi số
– Chuyên ngành Khoa học dữ liệu trong kinh doanh
7340405 A00, A01, D01, D07 200 30
7 Ngành Ngôn ngữ Anh:
– Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại
7220201 A01, D01, D14, D15
(Tiếng Anh nhân hê số 1)
200 40
IV Chương trình liên kết đào tạo quốc tế do đại học đối tác cấp bằng
1 Quản trị kinh doanh
(Do ĐH Boton Anh Quốc cấp bằng)
Chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng
(Do DHD Boton Anh Quốc cấp bằng)
Xét học bạ kết hợp phỏng vẫn
235
2 Bảo hiểm – Tài chính – Ngân hàng
(Do ĐH Toulon _ Pháp cấp bằng)

(Nguồn: ĐH Ngân hàng TP.HCM)

Tin tức mới nhất