Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

ĐH Văn hóa TP.HCM tuyển sinh 2021: Công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào

Năm 2021, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của ĐH Văn hóa TP.HCM là 990 chỉ tiêu, bên cạnh đó, trường cũng công bố phương thức xét tuyển và ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào.

Sinh viên ĐH Văn hóa TP.HCM

Xem thêm: Điểm chuẩn các năm trước của ĐH Văn hóa TP.HCM

1. Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH Văn hóa TP.HCM

Tổng chỉ tiêu: 990 chỉ tiêu, chi tiết các ngành  như sau:

+ Thông tin- Thư viện: 30 chỉ tiêu;

+ Bảo tàng học: 30;

+ Du lịch: 80;

+ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: 250 (chuyên ngành Quản trị lữ hành: 150; Hướng dẫn du lịch: 100);

+ Kinh doanh xuất bản phẩm: 30;

+ Quản lý văn hóa: 270 (chuyên ngành Quản lý hoạt động văn hóa xã hội: 80; Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch: 30; Tổ chức, dàn dựng chương trình VHNT: 80; Tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch: 80);

+ Văn hóa học: 270 (chuyên ngành Văn hóa Việt Nam: 50; Công nghiệp Văn hóa: 40: Truyền thông Văn hóa: 180);

+ Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam: 30 chỉ tiêu.

2. Phương thức xét tuyển

Trường sử dụng 3 phương thức xét tuyển và xét tuyển kết hợp với thi môn Năng khiếu nghệ thuật. Ngoài ra, trường xét tuyển các thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên)

Các phương thức xét tuyển cụ thể như sau:

– Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021 với các tổ hợp môn C00, D01, D09, D10, D15, R01, R02, R03, R04 (tổ hợp môn năng khiếu thi trực tiếp tại trường).

– Phương thức 2: Xét điểm học bạ điểm trung bình các môn văn hóa của 5 học kỳ (2 học kỳ lớp 10, 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12). Đối tượng xét tuyển: Tất cả học sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2020 trở về trước, tổ hợp xét tuyển gồm: C00, D01, D09, D10, D15.

– Phương thức 3: Xét tuyển từ điểm thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức hoặc những kỳ thi riêng của các trường ĐH khác với tổ hợp môn: C00, D01, D09, D10, D15, R01, R02, R03, R04.

– Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp môn Năng khiếu nghệ thuật tại trường đối với ngàn Quản lý Văn hóa, tổ hợp môn xét tuyển gồm: R01, R02, R03, R04.

3. Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào

Trường ĐH Văn hóa TP.HCM đã công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào với từng phương thức như sau:

– Phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT: Tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên; không có điểm môn thi thành phần trong tổ hợp xét tuyển từ 1 điểm trở xuống…

– Phương thức xét tuyển học bạ: Điểm tổng kết 3 môn trong tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5 điểm trở lên.

– Phương thức xét điểm đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM hoặc các kỳ thi riêng của các trường khác điểm tổng kết 3 môn (một tổ hợp xét tuyển) phải đạt từ 15 điểm trở lên.

– Phương thức xét tuyển kết hợp: Thí sinh phải có điểm môn thi Năng khiếu nghệ thuật đạt từ 5 điểm trở lên.

4. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

Trường ĐH Văn hóa TP.HCM nhận hồ sơ dự thi môn Năng khiếu nghệ thuật từ ngày 01/4-01/7/2021.

– Ngành 15/7: Thí sinh tập trung nghe phổ biến quy chế thi;

– Chiều ngày 15/7-16/7 diễn ra kỳ thi tại Khu Nhà học thực hành Văn hóa nghệ thuật, Cơ sở 1, trường ĐH Văn hóa TP.HCM.

Đối với phương thức xét học bạ, nhà trường dự kiến nhận hồ sơ từ ngày 01/4 – 16/7/2021; đợt 2 từ tháng 8/2021 – tháng 11/2021.

Học phí: Các ngành/chuyên ngành đào tạo về Du lịch là 12,6 triệu đồng/sinh viên; các ngành/chuyên ngành khác là 10,6 triệu đồng/sinh viên. Trường thu học phí theo tín chỉ.

(Theo ĐH Văn hóa TP.HCM)