Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối B04 điểm chuẩn các ngành và trường khối B04

Khối B04 bao gồm 3 môn thi: Toán, Sinh học Giáo dục công dân. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối N04: