Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối C02 điểm chuẩn các ngành và trường khối C02

Khối A02 bao gồm 3 môn thi: Ngữ vănToán và Hóa học. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối C02:
STT Tên trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!