Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối C14 điểm chuẩn các ngành và trường khối C14

Khối C14 bao gồm 3 môn thi: Ngữ văn, Toán Giáo dục công dân. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối C14:
STT Tên trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!