Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối C14 điểm chuẩn các ngành và trường khối C14

Khối C14 bao gồm 3 môn thi: Ngữ văn, Toán Giáo dục công dân. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối C14: