Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối C15 điểm chuẩn các ngành và trường khối C15

Khối C15 bao gồm 3 môn thi: Ngữ văn, Toán và Khoa học xã hội. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối C15: