Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối C18 điểm chuẩn các ngành và trường khối C18

STT Tên trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Trà Vinh 7810301 Quản lý thể dục thể thao T00, B04, T03, C18 0