Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối C19 điểm chuẩn các ngành và trường khối C19

Khối C19 bao gồm 3 môn thi: Ngữ văn, Lịch sử và Giáo dục công dân. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối C19:
STT Tên trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!