Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối C20 điểm chuẩn các ngành và trường khối C20

Khối D20 bao gồm 3 môn thi: Ngữ văn, Địa líGiáo dục công dân. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối D20:
STT Tên trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!