Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối D01 điểm chuẩn các ngành và trường khối D01

Khối D01 bao gồm 3 môn thi: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối D01:
STT Tên trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Ngoại Thương (Cơ sở phía Bắc) NTH0101 Luật A00, A01, D01, D07 0
2 Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân 7860100 Nghiệp vụ cảnh sát D01 0