Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối D02 điểm chuẩn các ngành và trường khối D02

Khối D02 bao gồm 3 môn thi: Ngữ văn, Toán  Tiếng Nga. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối D02: