Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối D04 điểm chuẩn các ngành và trường khối D04

Khối D04 bao gồm 3 môn thi: Ngữ văn, Toán Tiếng Trung. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối D04: