Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối D06 điểm chuẩn các ngành và trường khối D06

Khối D06 bao gồm 3 môn thi: Ngữ văn, Toán  Tiếng Nhật. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối D06: