Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối D07 điểm chuẩn các ngành và trường khối D07

Khối D07 bao gồm 3 môn thi: Toán, Hóa học Tiếng Anh. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối D07:
STT Tên trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Ngoại Thương (Cơ sở phía Bắc) NTH0101 Luật A00, A01, D01, D07 0