Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối D13 điểm chuẩn các ngành và trường khối D13

Khối D13 bao gồm 3 môn thi: Văn, Sinh học và Tiếng Anh. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối D13: