Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối D14 điểm chuẩn các ngành và trường khối D14

Khối D14 bao gồm 3 môn thi: Ngữ văn, Lịch sửTiếng Anh. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối D14: