Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối D15 điểm chuẩn các ngành và trường khối D15

Khối D15 bao gồm 3 môn thi: Ngữ văn, Địa líTiếng Anh. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối D15: