Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối D15 điểm chuẩn các ngành và trường khối D15

Khối D15 bao gồm 3 môn thi: Ngữ văn, Địa líTiếng Anh. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối D15:
STT Tên trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!