Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối D42 điểm chuẩn các ngành và trường khối D42

Khối D42 bao gồm 3 môn thi: Ngữ văn, Địa líTiếng Nga. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối D42:
STT Tên trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế 7220202 Ngôn ngữ Nga D01, D15, D02, D42 15 Điểm thi TN THPT
2 Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế 7220202 Ngôn ngữ Nga D01, D15, D02, D42, XDHB 18 Học bạ
3 Đại Học Sư Phạm Hà Nội 7140233C Sư phạm Tiếng Pháp D15, D42, D44 26.03 Điểm thi TN THPT (TTNV <=2).