Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối D43 điểm chuẩn các ngành và trường khối D43

Khối D43 bao gồm 3 môn thi: Ngữ văn, Địa líTiếng Nhật. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối D43:
STT Tên trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế 7220209 Ngôn ngữ Nhật D01, D15, D06, D43 21.5 Điểm thi TN THPT
2 Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế 7220209 Ngôn ngữ Nhật D01, D15, D06, D43, XDHB 23 Học bạ