Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối D44 điểm chuẩn các ngành và trường khối D44

Khối D44 bao gồm 3 môn thi: Ngữ văn, Địa líTiếng Pháp. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối D44: