Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối D45 điểm chuẩn các ngành và trường khối D45

Khối D45 bao gồm 3 môn thi: Ngữ văn, Địa lí và Tiếng Trung. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối D45: