Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối D71 điểm chuẩn các ngành và trường khối D71

Khối D71 bao gồm 3 môn thi: Ngữ văn, Giáo dục công dân và tiếng Trung. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối D71:
STT Tên trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Đại Nam 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01, D09, D65, D71, XDHB 18 Học bạ
2 Đại học Sao Đỏ 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01, D15, D66, D71 18.5 Điểm thi TN THPT
3 Đại học Sao Đỏ 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01, D15, D66, D71, XDHB 20 - Xét theo điểm TB 3 môn lớp 12 của tổ hợp môn xét tuyển: 20;
- Xét theo điểm TB lớp 10; 11; HK I lớp 12: 19.