Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối D78 điểm chuẩn các ngành và trường khối D78

Khối D78 bao gồm 3 môn thi: Ngữ văn, Khoa học xã hội Tiếng Anh. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối D78: