Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối D84 điểm chuẩn các ngành và trường khối D84

Khối D84 bao gồm 3 môn thi: Toán, Giáo dục công dân Tiếng Anh. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối D84:
STT Tên trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!