Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối D90 điểm chuẩn các ngành và trường khối D90

Khối D90 bao gồm 3 môn thi: Toán, Khoa học tự nhiên và Tiếng Anh. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối D90:
STT Tên trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!