Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối DGNL điểm chuẩn các ngành và trường khối DGNL

Đánh giá năng lực (ĐGNL) - ĐH Quốc gia HCM là kỳ thi do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức, hình thức cơ bản để thí sinh có thể học đại học thông qua một bài thi tổng hợp gốm 120 câu hỏi với thời gian làm bài 150 phút. Bài thi là hình thức sử dụng các câu trắc nghiệm khách quan để thí sinh lựa chọn, các câu hỏi tích hợp nhiều kiến thức lẫn tư duy, cung cấp số liệu để các thí sinh lựa chọn. Từ đó đánh giá khả năng suy luận và giải quyết vấn đề mà không đánh giá việc học thuộc lòng của thí sinh.Dưới đây là danh sách các trường sử dụng kì thi ĐGNL làm phương thức xét tuyển:
STT Tên trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!