Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối H02 điểm chuẩn các ngành và trường khối H02

Khối H02 bao gồm 3 môn thi: Toán, Vẽ Hình họa mỹ thuật Vẽ trang trí màu. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối H02:
STT Tên trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!