Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối M10 điểm chuẩn các ngành và trường khối M10

Khối M10 bao gồm 3 môn thi: Toán, Tiếng Anh và Năng khiếu 1. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối M10:
STT Tên trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại học Hùng Vương - TPHCM 7140201 Giáo dục Mầm non M00, M10, M05, M07 0
2 Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 7140201 Giáo dục Mầm non M00, M10, M13, M11 25.5 Điểm thi TN THPT (điểm theo thang điểm 40)
3 Đại Học Vinh 7140201 Giáo dục Mầm non M00, M01, M10 26 Thang điểm 40
Điểm thi TN THPT
4 Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 7140201 Giáo dục Mầm non M00, M10, M13, M11, XDHB 32 Học bạ