Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối N00 điểm chuẩn các ngành và trường khối N00

Khối N00 bao gồm 3 môn thi: Ngữ văn, Năng khiếu Âm nhạc 1Năng khiếu Âm nhạc 2. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối N00:
STT Tên trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!