Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối R24 điểm chuẩn các ngành và trường khối R24

Khối R24 bao gồm 3 môn thi: Tiếng Anh miễn, Ngữ Văn Toán. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối R24:
STT Tên trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 611 Quan hệ quốc tế R24 35.85 Điểm thi TN THPT
Quan hệ chính trị và Truyền thông Quốc tế
2 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 614 Quan hệ quốc tế R24 35.92 Điểm thi TN THPT
Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (CLC)
3 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 610 Quan hệ quốc tế R24 35.95 Điểm thi TN THPT
Thông tin đối ngoại
4 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 7220201 Ngôn ngữ Anh R24 36.15 Điểm thi TN THPT
5 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 7320110 Quảng cáo R24 36.3 Điểm thi TN THPT
6 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 7320107 Truyền thông quốc tế R24 36.51 Điểm thi TN THPT
7 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 615 Quan hệ công chúng R24 36.82 Điểm thi TN THPT
Quan hệ công chúng chuyên nghiệp
8 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 616 Quan hệ công chúng R24 37.57 Điểm thi TN THPT
Truyền thông Marketing (CLC)