Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối R26 điểm chuẩn các ngành và trường khối R26

Khối R26 bao gồm 3 môn thi: Tiếng anh miễn, Văn Khoa học xã hội. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối R26:
STT Tên trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 7220201 Ngôn ngữ Anh R26 36.65 Điểm thi TN THPT
2 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 7320110 Quảng cáo R26 36.8 Điểm thi TN THPT
3 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 611 Quan hệ quốc tế R26 36.85 Điểm thi TN THPT
Quan hệ chính trị và Truyền thông Quốc tế
4 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 614 Quan hệ quốc tế R26 36.92 Điểm thi TN THPT
Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (CLC)
5 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 610 Quan hệ quốc tế R26 36.95 Điểm thi TN THPT
Thông tin đối ngoại
6 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 7320107 Truyền thông quốc tế R26 37.51 Điểm thi TN THPT
7 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 616 Quan hệ công chúng R26 37.57 Điểm thi TN THPT
Truyền thông Marketing (CLC)
8 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 615 Quan hệ công chúng R26 38.07 Điểm thi TN THPT
Quan hệ công chúng chuyên nghiệp