Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối T00 điểm chuẩn các ngành và trường khối T00

Khối T00 bao gồm 3 môn thi: Toán, Sinh học và Năng khiếu TDTT. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối T00: