Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối T02 điểm chuẩn các ngành và trường khối T02

Khối T02bao gồm 3 môn thi: Ngữ văn, Sinh học và Năng khiếu TDTT. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối T02:
STT Tên trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!