Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối T04 điểm chuẩn các ngành và trường khối T04

Khối T04 bao gồm 3 môn thi: Toán, Vật lí và Năng khiếu TDTT. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối T04:
STT Tên trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Tây Bắc 7140206 Giáo dục Thể chất T00, T05, T03, T04 0