Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối T05 điểm chuẩn các ngành và trường khối T05

Khối T05 bao gồm 3 môn thi: Ngữ Văn, Giáo dục công dân và Năng khiếu. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối T05: