Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối T05 điểm chuẩn các ngành và trường khối T05

Khối T05 bao gồm 3 môn thi: Ngữ Văn, Giáo dục công dân và Năng khiếu. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối T05:
STT Tên trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!