Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối V01 điểm chuẩn các ngành và trường khối V01

Khối V01 bao gồm 3 môn thi: Toán, Ngữ văn Vẽ Hình họa mỹ thuật. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối V01: