Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành An toàn thông tin năm 2022

Ngành an toàn thông tin là ngành có công việc liên quan đến việc bảo vệ thông tin số và các hệ thống thông tin chống lại nguy cơ truy cập, phát tán, phá hoạt bất hợp pháp của các đối tượng xấu. Đảm bảo cho hệ thống thông tin vận hành đúng quy chuẩn, chức năng, phục vụ đối tượng một cách sẵn sáng, chính xác và  tin cậy.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành an toàn thông tin:

Với bối cảnh kinh doanh cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, các các nhân, tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh hiện nay đều rất chú trọng đến việc bảo mật thông tin, đảm bảo an toàn thông tin. Sinh viên khi tốt nghiệp ngành an toàn thông tin có thể đảm nhận các vị trí như:

+ Chuyên viên an toàn thông tin, quản trị an ninh mạng

+ Chuyên viên phân tích, tư vấn thiết kế hệ thống an toàn thông tin

+ Chuyên viên kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin, lập trình viên phát triển ứng dụng đảm bảo an toàn thông tin trong doanh nghiệp...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!