Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Bản đồ học năm 2022

Ngành bản đồ học là ngành khoa học nghiên cứu về sự phân bổ không gian, sự phối hợp và mối liên hệ giữa các đối tượng, hiện tượng tự nhiên cũng như xã hội diễn ra trên bề mặt trái đất bằng các mô hình, ký hiệu và hình tượng. Bản đồ chính là công cụ trực quan, thể hiện số liệu đo lường mặt đất qua vệ tình hoặc chụp ảnh hàng không. Những số liệu trên bản đồ được xử lý để phục vụ nhiều mục đích khác nhau.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành bản đồ học khi ra trường:

+ Làm kỹ thuật viên trắc địa, thực hiện các công việc đo đạc, lập bản đồ địa chính hoặc đo đạc khảo sát các công trình xây dựng, công trình giao thông, công trình thủy lợi.

+ Nhân viên xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện việc kiểm tra, nghiệm thu các công trình đo đạc tại cơ quan trắc địa - bản đồ hoặc các phòng tài nguyên môi trường cấp địa phương (phường, xã...)
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!