Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Bảo hiểm năm 2022

Ngành Bảo hiểm là ngành học ra đời giúp con người có được sự đảm bảo an toàn về mặt tinh thần lẫn thể xác. Bất kỳ nơi đầu, con người đều có khả năng gặp phải những rủi ro trong công việc, cuộc sống. Ngành Bảo hiểm giúp con người có thể thực hiện những chính sách về việc ổn định nền kinh tế.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Bảo hiểm khi ra trường:

+ Làm nhà nghiên cứu bảo hiểm

+ Làm cán bộ quả lý tài chính của công ty bảo hiểm.

+ Làm cán bộ định phí, đàm phán và ký hợp động.

+ Chuyên gia môi giới môi trường và tư vấn bảo hiểm...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!